pátek 18. září 2015

Absence politické paměti

ANEB PROČ JE PŘED NÁSLEDKY IMIGRAČNÍ VLNY SYSTÉM IMUNNÍ UŽ V PRINCIPU

V posledních dnech vyhřezlo se všemi svými příznaky něco, co mělo být naopak ozdobou Režimu: multikulturalismus. Systém jej adoroval celou dobu, tudíž ti, kteří Režimu dříve a bezvýhradně sloužili na 100% a nyní se nad jeho ideologickými základy teatrálně ohrazují, mají jednu z následujících potíží:
Tou první bývá nesebekritické přihřátí si osobní polívčičky pro stupnice popularity. Od ní pak odvislá úspěšnost v hlasovacích taškařicích všech druhů. Někdo, kdo byl dříve ochoten spojit své jméno s čímkoliv, jen aby získal profit, nyní nemůže nevidět totální znechucení populace nad valícími se vlnami přistěhovalců. Jak jednodušeji situace mohou využít než zacvrlikat cosi o NEZVLADATELNÉ SKOKOVITOSTI, případně o DIKTÁTU EU a jejích kvótách. (Ti s protiunijní a s protikvótovou verzí poněkud zaspali, neboť Sobotkova vláda nakonec pro počty cizáků do ČR „byla ještě unijnější než unie“, nicméně taktéž jsou dosud četní).

Pro dnešek je nezbytné, aby i každý mainstreamový politický okruh alespoň na oko vygeneroval někoho, kdo bude předstrčen před kamery a tam vydechne požadovanou voličskou návnadu „o problematičnosti v přívalu imigrantů“. S větší či menší razancí. V případě vskutku razantního prohlášení příslušná strana posléze vydá dodatkové konstatování, že předchozí bylo toliko pohledem jedince, ne celé strany. Nebo jako KDU-ČSL dotyčného vyloučí. Nicméně dlouhodobý volič oné vlaječky má jasno, i jeho favorizovaná strana na situaci s azylanty alespoň trošku přijatelně reaguje.
Potom zde máme tzv. veřejně známé osobnosti, které na čele ani tak nemají stranické logo, ale reflektory a televizní kamery je k Vám do obýváků stejně vždy dostaly. I dotyční se najednou začali ohrazovat, jak jsou zděšeni ze statisíců a statisíců obyvatel Asie a Afriky, kteří se z zničehonic stanou „Evropany“. Že se mnohdy jedná o veletoče k udivení, o tom netřeba referovat. Ani je zde nebudu jmenovat, protože bych jim tím vyhověl. Ostatně známost jejich tváře pro veřejnost je jejich hlavní obchodní značkou.
Přeskočme i „detail“, že zde naopak celou dobu existovaly skutečně opoziční skupiny, které před podobným stavem varovaly. Návrh na morální rehabilitaci oněch ostrakizovaných skupin nyní nevyslovil nikdo z těch výše naznačených huránárodovců roku 2015. A pokud by – ryze hypoteticky – téma uznání oprávněnosti našich minulých obav padlo, vše se dá odbýt osvědčeným opovržením nad extremismem, se kterým se nekomunikuje...
Co je ovšem pro nás stěžejní, je atmosféra ve společnosti. Masmédia vzhledem k rozsahu krizové situace onu realitu s migranty prostě už bojkotovat nemohla. A odtud příčina zděšení u veřejnosti. V návaznosti na paniku přišly i odezvy vládnoucích vrstev, načrtnuté výše.
Pochopitelně většina populace – včetně mnohých mých známých - žádnou politickou paměť nemá. Neboť nynější laciná pouťovitá vyjádření kruhů, které přitom umožnily chápání občanství odvisle od krve, postačí k ukolébání voličů do žádoucího volebního „státotvorna“.
Vždyť si poslechněte, koho Vaši blízcí spatřují jako efektivního řešitele situace. Povětšinou uslyšíte dobře známá jména. A těm bude svěřena k řešení situace, která nastala pouze kvůli tomu, že dotyční se v minulosti nechali nést v principu chybnou teorií tohoto Systému (tj. včetně denacionalizovaného multikulturalismu). Případně početně relevantní část veřejnosti zablouzní o těch, které si tentýž Systém pěstoval coby své klony vystupující pod jinou maskou. A pro kýženou rozmanitost přidáno ještě pár kuriozit z ROI.
Neexistence politické paměti, aktuální věci překrývají ty starší, reálná slyšitelnost ve veřejnosti regulovatelná. To jsou prostě klasické úkazy demokracie, se kterými kdosi v pozadí počítá....

Žádné komentáře:

Okomentovat