pátek 4. září 2015

Prolog


Prolog

Můj milý deníčku, snad Tě nikdy nikdo neobjeví…. Ehm, tfuj. Asi to není nejvhodnější začátek, pokud text bude umístěn na veřejném webu. Kromě specifických Deníků Anne Frankové jsem sice do žádného tajného deníku nenahlédl, pouze se domnívám, že takto nějak se soukromé žalobníčky začínají. Přesto procento pravdy v první větě je: o nic jiného než o příležitostné grafomanské zápisky se jednat nemá.
Současnost a její technologie k podobným aktivitám přímo vybízí. Éra fyzicky namáhavého tesání do hliněných tabulek je fuč, poohlížet se na ceny pergamenu též není třeba. Ostatně ještě před pár dekádami, kdy bylo třeba podobné textíky nezbytné psát na papír, perem a bez nadechnutí jedním či dvěma vrzy, psavecké aktivity populace držely dietu. Enter a delete umožnily podobné činnosti i kdejakému nenadanému a pologramotnému pitomci.
O svém literárním nadání shůry jsem nikdy umanutou představu neměl a termínem „pitomec“ mě pravidelně častují tzv. státotvorné strany sporů. I to mě podnítilo k  investici do virtuálního miniprojektu.
Vlastně už podruhé. Poprvé (www.nacionalni-osveta.cz) jsem si k vytvoření čehosi podobného najal pána s podivným mravním profilem, který si přístupová hesla sebou odnesl neznámo kam. Ale zjednodušeně: aktuální web je následovníkem nedochůdčete minulého, které zemřelo v plenkách.
Inflace není termín vyhraněně ekonomický, použít se dá šířeji. Například snížení významu textů nadbytkem podobných. Coby pamětník první poloviny devadesátých let si vzpomínám, jakou váhu měl pro naši partu mlaďounkých radikálů každý tzv. zin dostavší se nám do rukou. Což dokládá mé pečlivé schraňování těchto takřka muzejních exemplářů dosud. Oproti tomu nyní se člověk ani nestíhá orientovat ve více či méně ideologicky spřízněné elektronické produkci.
Fenomén dneška, Facebook, pak naznačenou inflaci roztočil na plné obrátky. Nejen ve smyslu umožnit každému vykřikovat cokoliv k čemukoliv, ale přidal i možnost vpravdě permanentního hlasování. Formou komentářů ke komentářům, „líbí se“, sdílením. Demokratické bahno par excellence. Ale:
  1. reálně využitelné
  2. zároveň aniž bych musel ponižujícím způsobem nejprve deklarovat, že s jeho podstatou lidstvo nivelizovat do rovnocenných hlasů souhlasím. Nesouhlasím a opovrhuji jí.
Proto není nutné při podpoře a propagaci www.antidemokrat.cz FB bojkotovat.
Pakliže veřejnost-neveřejnost podstaty deníčku může být sporná, signifikantní pro něj zůstává individuální duch. Těžko může být osobní zrcadlo osobním zrcadlem, pokud by se jednalo o jeho vyvedení odlišnými rukopisy. Zdánlivě jednoznačná teze. Ovšem i u předchozího virtuálního nedochůdčete způsobilo zlou krev, když jsem stejný imperativ záměru sdělil kamarádovi při jeho nabídce s publikační výpomocí. Tedy proč nelze promísit náhledy více lidí do jednoho pohledu na svět bez vzájemné kontaminace výsledku. A kontaminace neobohacuje, nýbrž znehodnocuje a chaotikuje.
Úplně stejný je vztah webu k jakýkoliv organizacím. Nyní ne pro mé výtky jednotlivým aktivistům, ale už pro samotný princip. Vskutku sourodá myšlenka nemůže být produktem kolektivistického hlasování. Sourodou myšlenku lze prožívat a lze dle ní uzpůsobit svůj život. Lze se i pokusit ji předávat dále. Ale vždy jen s vědomím, že druhý ji i při nejlepší vůli a schopnostech chtě-nechtě zmrzačí.
Za své brouzdání po internetu jsem již pár webů přeci jen zahlédl. Vždy mě zaujalo, kterak ve svých prolozích málem vyhlašují zbrusu nové meziplanetární starty. Přitom principiální bohatství je naopak dávno objevené a je potřeba pouze zabraňovat jeho zkáze. Je to hodně nebo málo? Vždyť i gró budoucího obsahu webu se vešlo do nějakých dvou normostran. Ne-li už do pouhé adresy....Žádné komentáře:

Okomentovat