středa 23. září 2015

Udávání se zaštiťováním se Holocaustem

aneb Tydlitátové už raději zaplatím gigola

Nic překvapivého nečekejte, jen aktivita starého známého jména u zevšednělého tématu. Židovská nohsledka Věra Tydlitátová, jejíž trauma z křesťanského původu jí motivuje k oddanému patolízalství Federaci židovských obcí ČR, opětovně znázorňuje čemu se říkává morální bahno. Zajímavé je pouze to, že její pokus o iniciaci ukončení mého (jí domnělého) doktorandského studia denunciací, je nazýván „odborným mapováním“ antisemitismu.
Jedná se o reakci na nalezení videozáznamu z mé prezentace na Zimní univerzitě Vlastenecké fronty (k dispozici níže), kde jsem přiblížil svou kvalifikační práci zaobírající se holocaustovskou mediální agitkou téměř sedmdesát let po válce. Jelikož vlastností časosběrných monitoringů může být i dávání nelichotivého obrazu určité situace, pochopitelně tato dáma se svým osobnostním narušením se posléze nemohla neutrhnout ze řetězu.
Ale už předejme slovo synagogální důvěrnici Tydlitátové:

Vážený pane rektore,
Prosím, můžete mi odpovědět na dotaz, zda na UJAK absolvoval Petr Kalinovský s diplomovou prací nazvanou Vzájemný přesah mezi andragogikou a politickými systémy , kterou uvádí s poditulem "O mediálním obtěžování Holocaustem"?
Jeho práci jsme četla, domnívám se, že ani její vědecká úroveň, ani její zjevně antisemitský obsah neodpovídají nárokům kladeným na jakoukoliv závěrečnou práci na české univerzitě, nicméně je možné, že práci neobhájil a pouze ji prezentuje na různých seminářích "Vlastenecké fronty" a na jiných neonacistických fórech. V tom případě byste asi měl vědět, že své aktivity spojuje s UJAK a univerzitou se zaštiťuje, což jistě nepřispívá dobrému jménu této vysoké školy.
V příloze uvádím screen propagace jeho přednášky na stránce Nacionální osvěty.
Prosím, napište mi, zda je, či není Petr Kalinovský absolventem, potřebuji to vědět pro svůj monitoring antisemitismu a jeho odborné mapování.
Děkuji za ochotu a přeji hezký den
Věra Tydlitátová, Th,D.


Vážená paní,
k Vašemu dotazu můžeme sdělit, že pan Petr Kalinovský absolvoval naši univerzitu v roce 2014 a to navazující magisterský studijní obor Andragogika.
Jeho diplomová práce byla vedena a posouzena plně kvalifikovanými špičkovými andragogy a to v rovině odborné. Oba posudky na danou diplomovou práci byly jednoznačně doporučující a obhajoba před příslušnou komisí pro SZZK v oboru andragogika byla vyhodnocena také pozitivně.¨
To je vše, co můžeme sdělit k Vašemu dotazu a výsledkům studia zmíněného studenta. Jeho případné další aktivity - jak naznačujete, politického charakteru – nemůže škola u svých absolventů komentovat.
S přáním hezkého dne
V Praze 11. srpna 2015 Doc. Phdr. Luboš Chaloupka, CSc. rektor


Živší osobo Tydlitátová,
dostala se mi do rukou denunciantská korespondence adresovaná rektorovi UJAK, kde si zoufáte nad akademickým stvrzením skutečnosti mediálního bombardování Holocaustem. Vaší motivací zjevně bylo zkomplikovat mé další studium či činnost na dané instituci, pakliže by takováto aktivita dosud existovala. Neexistuje. Zasortujme proto psaníčko coby „udání preventivní“.
Dle zvyklosti podobných uvědomělým listů se i zde prvořadě nachází rozhořčení nad nesplňováním stěžejních politických nároků epochy. A to s využitím terminologie, která je momentálně zadefinována co signifikantní označení negativnosti. Zároveň následuje „nenápadné“ popíchnutí adresáta, že pokud nezačne být aktivní, jeho propojení s udávaným by i pro něj mohlo mít negativní následky.
Že se aktivníci pod svá udání nyní s pýchou podepisují či tato dokonce nazývají vědeckou („odbornou“) činností, to bohužel dokládá fázi poklesu dnešní doby. Podobně je v dopise použita všemi domovními důvěrníky i bojovníky proti antisemitismu oblíbená floskule o pochybách nad vědeckou úrovní denunciovaného. Ovšem konkrétní výtka chybí. Něčeho v jádru podobného, technickým provedením ještě zajímavějšího, se dopustil i předseda komise SZZK PhDr. Eduard Entler, Csc. (shodou okolností oponent DP). Tento mi coby režisér státnic ani nedal možnost jediným slovem mou práci představit nebo obhajovat s konstatováním, že on by si pod názvem DP představoval jinou náplň. A otázky budou tedy kladeny pouze tím směrem, co by si za obsah představoval on. Výslednicí obhajoby – která se ovšem de facto nikdy nekonala - byla trojka na čtyřstupňové škále. Dle rozhořčení zakladatelky Ligy proti antisemitismu je však patrné, že uvedený situaci nevyhodnotil řádně a jelikož mne od obhajoby nevyhodil už ve dveřích, tak politicky zklamal.
Nu a s panem rektorem Doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc., který na udání odpověděl s noblesní formou jasnou látkou (tedy že jej horečnaté stavy jakési Tydlitátové a spol. až tak nezajímají), si už nějak poradíte.
S pozdravem
Nic Než Národ
Mgr. Petr Kalinovský

1 komentář: