středa 30. září 2015

Pomluva coby úroveň akademické polemiky Věry Tydlitátové

aneb Holt nejsem z národa Marxova, Freudova a Einsteinova


Věc: trestní oznámení pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1,2 tr.z.

Tímto podávám trestní oznámení pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1,2 tr.z., kterého se dopustila Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D. (zaměstnankyně FF ZČU, Katedra blízkovýchodních studií; Sedláčkova 15, Plzeň; tel. 377635356; tydli@kbs.zcu.cz ; další identifikační údaje neznám) tím, že o mně publikovala nepravdivý údaj, který je způsobilý mi přivodit vážnou újmu, a to újmu na mé společenské pověsti.
Ona pomluva spočívá ve veřejně publikovaném tvrzení, že jsem získal své vysokoškolské vzdělání podvodně. A to obsaženém v následující větě: „Petr Kalinovský sám pěkně shrnul kauzu s lehce získaným titulem na podivné Univerzitě Jana Amose Komenského, kde lze obhájit antisemitský blábol:“
(publikováno na pachatelkou osobně spravovaných blogových stránkách http://tydlitatova.simplesite.com/420402428/3072431/posting/jak-se-studuje-na-ujak-aneb-titulov%C3%A1n%C3%AD-extr%C3%A9mist%C5%AF dne 23.9.2015)
Věta sama o sobě sice přímo netvrdí nic o mém podvodnictví, avšak je nezbytné ji chápat v kontextu. Oním kontextem je míněna momentální společenská atmosféra v ČR, kdy je častým objektem mediálního zpravodajství informace o podvodném získání akademických titulů u jiných osob. Tudíž podobné zvolání („lehce získaný titul“ + označení věci za „kauzu“) Tydlitátové vyvolává v čtenáři zdání, že stejná nekalost se pojí i s mou osobou. (Pouze úsměvnou absurdností zůstává, že nejznámější případ s podvodnými tituly se váže právě na ZČU, kde působí Tydlitátová.)
Politické výhřezy Tydlitátové ponechejme stranou. Tedy kdy tato polemizuje s mou řádně obhájenou diplomovou prací, s obsáhlými v konečné výslednici doporučujícími akademickými posudky na ni a především i s výsledným uznávajícím rozhodnutím státní zkušební komise, strohým, toliko ideologickým, výkřikem: „antisemitský blábol“. (Ani toto by přitom nebylo relevantním argumentem pro zpochybnění mého řádného absolvování UJAK.)
O žádné další dodatečné námitce od kohokoliv jiného mi není nic známo.
Toto je vše, co mohu k věci uvést.
Žádám informace o učiněných opatřeních.

Žádné komentáře:

Okomentovat